Numerické simulace dynamiky tekutin

Místo
ilustrační obrázek simulace dynamiky tekutin

Numerické simulace dynamiky tekutin Numerické simulace tekutin, zkráceně CFD (anglická zkratka pro Computational Fluid Dynamics), je obor vědecký, který využívá numerických metod a počítačových simulací k analýze a modelování proudění tekutin. Tato disciplína má široké uplatnění v různých odvětvích, a to díky schopnosti simulovat a předvídat chování tekutin v různých podmínkách. Některé hlavní oblasti, kde se CFD využívá, jsou: aerodynamika, automobilový průmysl, energetika, stavebnictví, farmaceutický průmysl, petrochemie a další. CFD umožňuje inženýrům a vědcům simulovat a analyzovat komplexní proudění tekutin, což poskytuje důležité informace pro návrh a optimalizaci zařízení a procesů v mnoha odvětvích průmyslu.

Cíl této odborné činnosti spočívá ve zkoumání a implementaci konkrétní numerické metody pro simulace dynamiky tekutin, a to mřížkové Boltzmannovy metody. Metoda je založena na stochastickém popisu pohybu částic v tekutině a může být využita k modelování různých fyzikálních jevů, jako je proudění tekutin, tepelný transport a další.

Toto zadání poskytuje studentovi možnost propojit teorii s praktickou implementací a aplikacemi, což umožní hlubší porozumění numerickým simulacím tekutin a zlepší jeho dovednosti v oblasti programování a analýzy vědeckých dat.

Poslední změna