Bc

Předměty k bakalářské SZZ (AIPV) - okruhy otázek

Pro studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV) je předmětem obecného základu studijního programu:

  • Informatika

a předmětem odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

  • Optimalizace
  • Základní metody počítačové fyziky
  • Pravděpodobnost a statistika
  • Počítačová grafika

Informatika

Předmět Informatika státních závěrečných zkoušek má tyto okruhy otázek:

Informace pro studenty

Anketa

Chcete zlepšit výuku na KSI? Máte připomínky k obsahu nebo způsobu výuky? Chcete někoho ocenit za přístup k výuce? Nejlepší způsob je vyplnění ankety. Poskytne cennou zpětnou vazbu vedoucím, kteří mohou vaše připomínky využít ke zlepšení. Nebojte se svobodně vyjádřit svůj názor, vyplnění ankety je anonymní. Vyučující vidí jen váš studijní obor.

Anketa ČVUT

Josef Drobný Pá, 6. 1. 2023 - 17:29

Možnosti bakalářského studia (Bc.)

Katedra zajišťuje výuku dvou bakalářských oborů/programů. Aktuálně nabízený program má název Aplikace informatiky v přírodních vědách. Na tento program je možné podávat přihlášky v přijímacím řízení. Obor Aplikace softwarového inženýrství má již ukončenou akreditace a je k dispozici pouze pro dokončení studia současných studentů. Na tento obor už tedy není možné podat přihlášku.

Formuláře, žádosti a postupy

Student při spolupráci se studijním oddělením FJFI (v Praze nebo v Děčíně) využívá nejčastěji tyto dokumenty:

Josef Drobný So, 17. 12. 2022 - 16:55