Bakalářské SZZ Praha

Datum konání

Místnost konání SZZ: T - 112

Harmonogram SZZ bude k dispozici po 16. 8. 2024 na webových stránkách a nástěnce KSI.

Důležité termíny:

Odevzdání závěrečné práce k SZZ v září 2024 - do 5. srpna 2024

Uzavření studia pro SZZ v září 2024 - do 16. srpna 2024

Možnost odhlášení od SZZ v září 2024 na studijním oddělení - do 16. srpna 2024

Další podrobnosti naleznete zde