Seminář pro pedagogy - Programování micro:bitů v PYTHONU

Datum konání

Pro pedagogy nabízíme na děčínském pracovišti seminář Programování micro:bitů v PYTHONU. Přihlásit se můžete na Portálu celoživotního vzdělávání ČVUT

Cílem kurzu je rozšířit kompetence pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti základů algoritmizace a programování za použití jazyka Python. Kurz je koncipován jako navazující na kurz Úvod do blokového programování pro pedagogy a jeho snahou je rozšířit získané znalosti z těchto kurzů. Absolvování uvedeného kurzu není podmínkou, je spíše výhodou. Kurz je rozdělený do dvou na sebe navazujících bloků, kde v prvním bloku jsou účastníci seznámeni s principy imperativního paradigmatu jazyka Python a základních konstrukcí. Účastník tak získá základní přehled o jazyce Python. Ve druhém bloku se pomocí jazyka Python (MicroPython) programuje platforma Micro:bit. Výuka bude rozvrhována v jeden den.

Blok I (4 hodiny):

  • Datové typy, proměnné, výrazy
  • Vstupy a výstupy
  • Podmínky, cykly, iterátory
  • Funkce
  • Seznamy a slovníky

Blok II (2 hodiny):

  • Událostmi řízené programování na platformě Micro:bit
  • Čidla a senzory zařízení, jejich ovládání
  • Ladění a krokování programu

Použité nástroje: