Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře...

Aktuality

Zápis studentů do akademického roku 2016/ 2017 - Děčín

  • do 2. ročníku bude v úterý 20. 9. 2016
  • do 3. ročníku a do „4. a více“ ve středu 21. 9. 2016
vždy od 8.30 do 11.30 hodin.

Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu a do pěti dnů od tohoto termínu neomluví, posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi se ukončuje studium podle § 56 odst.1 písm.b) zákona a čl. 20 odst.5 písm.b.

II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2016-2017. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 13. 9. 2016.

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016-17

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2016-2017. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 31.3.2016.

Přijímací řízení do bakalářského studia je dáno: