Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře...

Aktuality

Rozvrh Děčín

Aktuální rozvrh pro zimní semestr 2016/2017 v Děčíně. Pozor, v prvních týdnech semestru může dojít ke korekcím.
Poslední změna: 26. 9. 2016, 13:55
Historie změn:

  • žádné změny zatím nenastaly

II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2016-2017. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Postup přihlašování je dán směrnicemi děkana k přijímacímu řízení. Přihlášky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 13. 9. 2016.