KSI má nového vedoucího

Profilové foto Radka Fučíka

Katedra softwarového inženýrství mám od listopadu 2022 nového vedoucího. Stal se jím doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D., původem absolvent FJFI ČVUT v Praze (Ing. 2006, Ph.D. 2010 a doc. 2022), který po studiu zakotvil na katedře matematiky.

Je autorem řady publikací a také držitelem mnoha ocenění za výuku udělovaných studentskou unií. Zabývá se matematickým modelováním proudění tekutin a transportu látek ve volném a porézním prostředí s aplikacemi v ekologii (např. ochrana zdrojů podzemní vody), průmyslu (např. stárnutí lithiových článků) či medicíně (např. proudění krve, perfuze myokardu).

Dále se mj. věnuje se vývoji a analýze mřížkové Boltzmannovy metody (angl. Lattice Boltzmann method), existencí přesných (analytických) řešení parciálních diferenciálních rovnic, vývoji a aplikaci smíšené hybridní metody konečných prvků a v neposlední řadě vývoji a podpoře svobodného vědeckého software. Je členem Skupiny matematického modelování (MMG)

Od roku 2012 působí jako visiting researcher na pracovišti CESEP, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, USA. Je školitelem celé řady úspěšných absolventů BS, NMS a PGS.