Model jednoduchého programovatelného osmibitového počítače

Název práce anglicky
Simple Programmable 8-bit Computer Model
Anotace

<p>Cílem bakalářské práce je sestavit a popsat model osmibitového počítače, předvést, jakým způsobem je možné realizovat hardwarově logické funkce. Dále popíši jazyk symbolických adres a ukážu jeho použití, např. jakým způsobem je možné implementovat podmíněný skok v programu.</p>

Student