Profilové foto Dany Majerové

Mgr. Dana Majerová, Ph.D.

Funkce
zástupce vedoucího katedry
Pracoviště
Děčín, Pohraniční
Místnost
234
Profil: Usermap
Agendy

rozvrh, senát, SZZ, web

Odborné zaměření:

- fuzzy zpracování obrazů (Łukasiewiczova algebra s odmocninou),
- využití konvolučních neuronových sítí pro klasifikaci,
- programování v MATLABu (např. zpracování obrazů, numerická matematika, fraktály),
- návrhy relačních databází, jazyk SQL,
- webové aplikace (PHP).
 

Rozvrh vyučujícího - Majerová
Obhájené VŠKP
Diplomová práce
Student Práce
Ing. Kryštof Filip Rozpoznávání typů automobilů pomocí konvolučních neuronových sítí
Bakalářská práce
Student Práce
Ing. Jan Thiele Model jednoduchého programovatelného osmibitového počítače
Bc. Lukáš Koutský Rozvrh hodin jako databázová aplikace
Bc. Petr Konšal Publikační systém pro WWW stránky KSE Děčín
Ing. Rudolf Plíva Aplikace pro podporu tvorby rozvrhu hodin pro FJFI v Děčíně
Bc. Pavel Svatoň Využití MATLABu při výuce lineární algebry
Bc. Oto Treutner Číslicové zpracování obrazu v MATLABu - hranové detektory
Bc. Jaroslav Kindl Internetové publikování - redakční systémy
Bc. Daniel Sixta Vyhledávač pro filmový server
Ing. Petr Řezníček Elektronická žákovská knížka
Ing. Jan Horais Databázový systém pro autobusovou dopravu
Bc. Karel Švejnoha Detekce hran v 2D obrazu
Ing. Jakub Adler Ztrátová komprese obrazu v Matlabu
Ing. Michal Domes Rezervační systém pro dálkového dopravce
Ing. Jiří Srb SAM - Systém pro katalogizaci médií
Bc. Jan Böhme Víceuživatelský plánovací kalendář na WWW
Bc. Martin Sabo Systém pro správu a prezentaci fotografií na WWW
Bc. Michal Žáček Software pro správu veřejné knihovny
Bc. Milada Šimková Databáze pro obchodní dům s pobočkami v ČR
Ing. Pavel Pithart Digitální zpracování obrazu v Matlabu, rekonsturkce obrazu
Bc. Jan Šerý Demonstrační knihovna v MATLABu pro podporu výuky lineární algebry
Bc. Lukáš Beran Aplikace pro správu skladu
Bc. Petr Fencl Internetová aplikace pro ekonomický systém Pohoda
Bc. Pavel Jedlička Naviga lodních modelářů sekce NS - administrační systém
Ing. Jakub Nerad Publikační systém pro obce a města
Bc. Jiří Šelmek Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic
Ing. David Švarc Prvočísla a jejich využití v praxi
Bc. Petr Zborek Statistiky přístupů na webový server
Bc. Konrád Černý E-learningový systém
Ing. Zuzana Knejflová Internetová aplikace pro tvorbu dotazníků