Okruhy otázek k přijímací zkoušce

Okruhy otázek k přijímací zkoušce doktorského studia na KSI FJFI pro obor Aplikovaná informatika

  • Dynamické datové struktury: Seznam, fronta, zásobník, stromové struktury, paměťová náročnost, vlastnosti včetně paměťové náročnosti.
  • Algoritmy: Metody konstrukce algoritmů, vlastnosti algoritmů včetně časové náročnosti, efektivní metody třídění a vyhledávání.
  • Programovací jazyky: Základní charakteristiky, vlastnosti, vhodnost použití z hlediska aplikací.
  • Numerická matematika: Numerické metody lineární algebry, řešení nelineárních rovnic a jejich soustav, numerická derivace a integrace, numerické metody řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic.
  • Pravděpodobnost a statistika: Náhodné veličiny a jejich distribuční funkce, hustota pravděpodobnosti, metody odhadů parametrů rozdělení, metoda Monte Carlo.
 
Přijímací zkouška dále zahrnuje vstupní pohovor (zkoušku) z angličtiny.

https://www.fjfi.cvut.cz/files/Veda_a_vyzkum/Doktorske_studium/Jazyky_angl_pozadavky.pdf