Generativní modely pro simulaci rychlých detektorů v rámci HEP