Neperfektní učení multi-klasifikátoru

Místo
Název práce anglicky
Imperfect Learning of Multi-Classifier
Anotace

<p>Disertační práce se věnuje vytvoření pokročilého klasifikátoru založenému na využití neperfektních metod učení ke konstrukci tzv. skrytých tříd. Stěžejní je nová teorie optimálního sjednocování skrytých tříd tak, aby byla dosažena co nejvyšší kritická citlivost klasifikátoru. Součástí práce je návrh nového přístupu k samoorganizaci dat za využití difuze.</p>