Profilové foto Jaromíra Kukala

doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Funkce
docent
Pracoviště
Praha, Trojanova
Místnost
12
Profil: Usermap
Konzultační hodiny

úterý 14-16, čtvrtek 10-12

Agendy

doktorské studium, člen komise SZZ, člen oborové rady

Odborné zaměření:
•    aplikace matematické statistiky, numerické matematiky a optimalizace
•    strojové učení a dolování dat v Hilbertově prostoru
•    matematické modelování anomální difuze a difuze po bodových množinách
•    fraktální modelování, analýza a odhady dimenze fraktálních struktur
•    datové struktury a algoritmy pro rychlé vyhledávání
•    analýza biomedicínských signálů a obrazů
 

Rozvrh Kukal