Příprava konzolového rozhraní pro řízení systému pro sběr dat experimentu AMBER v laboratoři CERN