Predikce zatížení v elektroenergetické přenosové soustavě pomocí metod hlubokého učení pro více horizontů