Paralelní výpočet LU rozkladu na GPU pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic