Využití regresní analýzy sportovního výkonu pro automatizované dolování dat