Termíny týkající se bakalářských prací a SZZ

Vyhlášení témat BP       srpen - září
Odevzdání zadání BP       do 19. 10. 2018
Student převezme děkanem podepsané
zadání (na sekretariátu KSI)
      listopad 2018
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 30. 11. 2018
    zářijový termín:   do 31. 05. 2019
Odevzdání BP   únorový termín:   do 07. 01. 2019
    zářijový termín:   do 08. 07. 2019
Uzavření studia (odevzdání indexu)   únorový termín:   do 22. 01. 2019
    zářijový termín:   do 14. 08. 2019
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 04. 02. do 15. 02. 2019
    zářijový termín:   v období od 02. 09. do 13. 09. 2019

 

Vytvořeno na základě "Časového plánu akademického roku 2018 - 2019".