Termíny týkající se bakalářských prací a SZZ

Vyhlášení témat BP       srpen - září
Odevzdání zadání BP       do 16. 10. 2020
Student převezme děkanem podepsané
zadání (na sekretariátu KSI)
      od prosince 2020
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 30. 11. 2020
    zářijový termín:   do 31. 05. 2021
Odevzdání BP   únorový termín:   do 06. 01. 2021
    zářijový termín:   do 07. 07. 2021
Uzavření studia (odevzdání indexu)   únorový termín:   do 21. 01. 2021
    zářijový termín:   do 11. 08. 2021
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 01. 02. do 12. 02. 2021
    zářijový termín:   v období od 30. 08. do 10. 09. 2021

 

Vytvořeno na základě "Časového plánu akademického roku 2020 - 2021".