Termíny týkající se bakalářských prací a SZZ

Vyhlášení témat BP       srpen - září
Odevzdání zadání BP       do 11. 10. 2019
Student převezme děkanem podepsané
zadání (na sekretariátu KSI)
      od prosince 2019
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 29. 11. 2019
    zářijový termín:   do 29. 05. 2020
Odevzdání BP   únorový termín:   do 07. 01. 2020
    zářijový termín:   do 07. 07. 2020
Uzavření studia (odevzdání indexu)   únorový termín:   do 21. 01. 2020
    zářijový termín:   do 12. 08. 2020
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 03. 02. do 14. 02. 2020
    zářijový termín:   v období od 31. 08. do 11. 09. 2020

 

Vytvořeno na základě "Časového plánu akademického roku 2019 - 2020".