Profilové foto Josefa Nového

Ing. Josef Nový, Ph.D.

Funkce
odborný asistent
vedoucí laboratoře 3D tisku
Pracoviště
Děčín, Pohraniční
Místnost
207
Profil: Usermap
Agendy

CERN, projekty

Absolvent slaboproudé elektrotechniky na SPŠ v Děčíně, pokračoval studiem na děčínském pracovišti FJFI, které ukončil bakalářskou prací na téma Vizualizace šachové hry v OpenGL. Navazující studium dokončil na FJFI v Praze, kde prováděl výzkum na téma umělé inteligence pro šachy a studium dokončil diplomovou prací na Systém sběru dat pro CERN. Tomuto tématu se věnoval i během doktorandského studia a na tříleté stáži v CERNu, během které vyvíjel software pro sběr dat na experimentu COMPASS a věnoval se využití metody Monte Carlo v simulacích systémů pro sběr dat.

Momentálně se věnuje výzkumu v oblasti umělé inteligence, zpracování velkého objemu dat, robotice, optimalizaci algoritmů a heuristickým metodám. Tyto oblasti výzkumu aplikuje v projektech fyziky vysokých energii, medicíně, automotive a bezpečnostních aplikacích.

Rozvrh Nový