Vyhláška č. 01/2023

Místo
Tagy

Vyhláška č. 1 katedry softwarového inženýrství

Katedra softwarového inženýrství FJFI ČVUT v Praze otevírá od akademického roku 2022/2023 nový volitelný předmět pro studenty 1. ročníku BS AIPV v Děčíně

818TDM 3D modelování

rozsah 1+2, zápočet, 3 kredity, LS, vyučující Ing. Jan Thiele

Anotace: Studenti se seznámí se softwarovými nástroji určenými k 3D modelování, s principy polygonálního a parametrického modelování. Předmět je určen studentům v Děčíně.

Osnova přednášek:

1.-2. Základy počítačové grafiky
3. Základní pojmy - vertexy, hrany, stěny
4.-5. Matematický kontext - rotační matice
6. Přehled softwaru pro 3D modelování
7.-8. Polygonální modelování
9. Sculpting
10.-12. Parametrické modelování
13. Materiály a textury

Osnova cvičení:

1. Základní ovládání softwaru pro 3D modelování
2. Práce s body. Tvary - kruh, obdélník, polygon
3.-4. Tělesa - práce s hranami a stěnami
5.-6. Tělesa - rotace, pozice, velikost
7. Materiály a texturování
8.-9. Ukázky parametrického modelování
10.-11. Práce s modifikátory
12. Booleovské operace s tělesy
13. Odevzdání semestrální práce, zápočty Klíčová slova: Blender, parametrické modelování, polygonální modelování, 3D grafika, texturování.

doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

vedoucí katedry