Zpracování obrazu pomocí NVIDIA Jetson

Místo
Rozpoznávání obrazu - registrační značky aut

Následující text je téma pro středoškolskou odbornou činnost:

Zařízení NVIDIA Jetson je malý počítač na kterém lze spouštět modely neuronových sítí. NVIDIA Jetson patří do ekosystému NVIDIA a díky tomu možné využívat některé naučené modely z TAO Toolkit, který obsahuje nejnovější modely použitelné právě pro zpracování obrazu. Tento počítač je možné navíc vybavit i kamerou a rovnou tak vznikne zařízení, které snímá obraz a zpracovává jej pomocí neuronové sítě.

Cílem SOČ by bylo navrhnout systém pro rozpoznávání poznávacích značek automobilů s využitím již existujících modelů LPDNet a LPRNet. Předpokládá se jistá znalost programování, nejlépe Python a schopnost používat zařízení s Linuxem.

Poslední změna