Profilové foto Petra Kubery

RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

Funkce
odborný asistent
vedoucí SOČ
Pracoviště
Děčín, Pohraniční
Místnost
233
Profil: Usermap

Vystudoval UJEP v Ústí nad Labem (Mgr. 2002) a MFF UK (Ph.D. 2011). Aktuálně se zabývá aplikací metod strojového učení a neuronových sítí na vědecká, zdravotní či průmyslová data. Dále se věnuje matematickému modelování a počítačové simulaci proudění chodců. Má rád spojení numerické matematiky a optimalizace s programováním. V současné době programuje převážně v Pythonu. Na pracovišti v Děčíně vede kroužek programování a robotiky určený pro středoškoláky.

Rozvrh vyučujícího - Kubera