Rozpoznávání typů automobilů pomocí konvolučních neuronových sítí