Profilové foto Dany Majerové

Mgr. Dana Majerová, Ph.D.

Funkce
zástupce vedoucího katedry
Pracoviště
Děčín, Pohraniční
Místnost
234
Konzultační hodiny

konzultace

Agendy

rozvrh, senát, SZZ, web

Odborné zaměření:

- fuzzy zpracování obrazů (Łukasiewiczova algebra s odmocninou),
- využití konvolučních neuronových sítí pro klasifikaci,
- programování v MATLABu (např. zpracování obrazů, numerická matematika, fraktály),
- návrhy relačních databází, jazyk SQL,
- webové aplikace (PHP).
 

Rozvrh vyučujícího - Majerová