Seminář pro pedagogy - Úvod do blokového programování

Datum konání

Pro pedagogy nabízíme na děčínském pracovišti seminář Úvod do blokového programování. Přihlásit se můžete na Portálu celoživotního vzdělávání ČVUT

Cílem kurzu je poskytnou pedagogům ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií kompetence v oblasti základů algoritmizace a programování za použití blokově orientovaných programovacích jazyků. Účastníci jsou seznámeni s koncepcí blokově orientovaných schémat, naučí se sestavit program a seznámí se s použitím základních konstrukcí, jako jsou cykly a podmínky. Dále jsou účastníci seznámeni s příklady dobré praxe při využití těchto nástrojů. Kurz je koncipován s dotací šest hodin, a je rozdělen do dvou na sebe navazujících bloků po třech hodinách. Výuku provede dvoučlenný tým lektorů, z důvodu vyrovnání rozdílů ve znalostech dané problematiky mezi jednotlivými posluchači kurzu.

Blok I: hodinová dotace 3 hodiny. První blok představuje úvod, kde se účastníci seznámí s použitím on-line nástroje Makecode. Probíraná témata:

  • Práce s uživatelským rozhraním.
  • Vlastnosti a funkce základních bloků.
  • Proměnné, operátory, výrazy a použití podmínek.
  • Tvorba cyklů.

Ilustrace použití výše uvedeného probíhá na příkladech, kde jsou vytvářeny jednoduché programy.

Blok II: hodinová dotace 3 hodiny. Druhý blok probíhá za použití platformy micro:bit včetně doplňkového rozšiřujícího vybavení. Zde je primárně cíleno na rozvoj algoritmizace a dekompozici postupu řešení problému na dílčí kroky. Zároveň změnou problémové domény dochází k seznámení s principy fungování HW. Probíraná témata:

  • Práce s uživatelským rozhraním, použití emulátoru.
  • Čidla a senzory zařízení, jejich ovládání.
  • Tvorba vlastních uživatelských funkcí.
  • Ladění a krokování programu.

Použité nástroje: MakeCode: https://makecode.microbit.org/

Tento kurz reaguje na požadavek Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2017, upraven leden 2021 vytvořeným MŠMT. https://rvp.cz

Přehled dalších nabízených kurzů naleznete zde: Kurzy CŽV | Portál celoživotního vzdělávání (cvut.cz)