Komplexní systém pro rentgenovou vizualizaci radioterapeutických ozařovačů

Informace o projektu

Poskytovatel
Evropská komise
Program
OPTAK - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Akronym
X-Vision
Zahájení projektu
Ukončení projektu
Popis projektu

Projekt je zaměřen na vývoj funkčního vzorku, užitného a průmyslového vzoru a SW systémů pro komplexní vizualizaci všech typů radioterapeutických přístrojů s důrazem na rozšíření možností přesné polohy pacienta při ozařování na kobaltových ozařovačích formou 3D Cone Beam rekonstrukce integrované do řídicího systému ozařovače. Výsledky projektu jsou určeny pro přímou komercializaci žadatelem. Výsledky VaV budou využity formou integrace nových technických prvků do stávajícího portfolia zdravotnických radioterapeutických přístrojů vyráběných žadatelem. Očekávaným výsledkem je další rozšíření možností moderního radioterapeutického přístroje, který bude založen na konstrukci stávajícího v UJP vyráběného a dlouhodobě po celém světě provozovaného ozařovače TERABALT o systém rentgenové vizualizace a nových SW produktu pro rentgenovou vizualizaci a automatické vyhodnocení obsahu RTG snímků algoritmy umělé inteligence. Stávající ozařovač bude rozšířen o nově integrovanou modalitu zahrnující řízení rentgenového kilovoltážního svazku a vizualizační portálovou zobrazovací jednotku pro nízkoenergetické rtg záření. Dále bude vytvořena neuronová síť sloužící ke kategorizaci různých zobrazovaných objektů, která přispěje k prvotní automatizované kontrole správnosti stanovení pozice pacienta vůči svazku záření, a nové SW moduly pro 3D vizualizaci vnitřních struktur pacienta z rentgenových obrazů získaných na vizualizační jednotce. Realizace projektu výrazně zvýší užitnou hodnotu stávajícího ozařovače, neboť přináší možnosti mnohem přesnějšího polohování radioterapeuticky léčeného pacienta a tím i dosažení vyšší shody mezi plánovaným a realizovaným rozložením dávky v těle pacienta. Jedná se o novou modalitu přirozeně doplňující existující radionuklidové ozařovače pro 3D terapii, kterou je možné aplikovat ve stejném režimu i na lineárních urychlovačích.