Hackathon 2023 je za námi

Místo

První ročník Hackathonu pořádaného na KSI v Děčíně je úspěšně za námi. Akce byla zaměřená na umělou inteligenci (AI) a strojové zpracování dat (ML) a zúčastnilo se jí 6 středoškolských týmů. Týmy dostaly na výběr ze tří různých úloh strojového zpracování vědeckých dat. Na zpracování zadání dostaly čas 22 hodin. Pracovalo se tedy pozdě do noci (i v noci).  O vítězi rozhodovala odborná porota složená ze zástupců IT firem a odborníků z KSI. Komise hodnotila každý tým ze tří hledisek - zpracování matematického modelu, grafické rozhraní aplikace a nakonec prezentace výsledků. Účastníkům byli k ruce tutoři z řad našich studentů a IT odborníků.

Fotka výherců hackathonu

Zadání

  1. Klasifikace pulsů ze scintilačního detektoru (data poskytl Ing. Ondřej Huml, Ph.D. z katedry jaderných reaktorů)
  2. Úloha klasifikace fraktografických snímků (data poskytl prof. Dr. Ing. Petr Haušild a doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D. z katedry materiálů)
  3. Čištění a práce se 2D spektry z rentgenové fluorescenční analýzy (data poskytl prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření)

Zadavatelům témat děkujeme!

Komise

Pořadí

  1. SPŠE Plzeň ve složení Daniel Pojhan, Aleš Franče, Jan Ocelík, Václav Straka a Silivon Andrii, řešili zadání č. 2
  2. SPŠ Teplice ve složení Martin Štrobl, František Kříž, Michael Kříž a Denys Ilchenko, řešili zadání č. 1
  3. SPŠ Česká Lípa ve složení David Votruba, Kryštof Háva, Ondřej Dedek a Petr Januške, řešili zadání č. 2

Dalšími účastníky soutěže byl tým SPŠ Ústí nad Labem ve složení David Hadupjak, Matěj Bezděka a Richard Kučera a dva týmy za SPŠ Děčín ve složení Matouš Suchý, Ondřej Jankovič a Radim Voděrka, druhý tým pak zastupovali Daniel Pavlík, Antonín Skála, Michal Uhlík a Jan Barcal. 

Ceny

Finanční odměny ve výši 8 000 Kč pro první, 4 000 Kč pro druhé a 2 000 Kč pro třetí místo věnoval do soutěže Ústecký kraj. Akce se totiž konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Věcné ceny v hodnotě 22 000 Kč poskytla firma IT Děčín. Občerstvení účastníkům i pořadatelům v celkové hodnotě 22 700 Kč zajistila firma Autodesk. Všem jmenovaným sponzorům akce děkujeme!

Napsali o nás

Reportáž z akce zpracoval jeden z přímých účastníků, Michael Kříž. Kromě zážitku a výhry ocenil i nově nabyté znalosti, což byl hlavní smysl akce. Za pochvalu děkujeme. Další zmínky o akci můžete najít také na stránkách zúčastněných SŠ, např. SPŠ Česká Lípa.

Galerie