Diplomové práce a státní závěrečné zkoušky

Místo

Informace pro studenty navazujícího magisterského studia (NMS), kteří si chtějí zapsat diplomovou práci (DP) nebo se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám (SZZ).

Státní závěrečné zkoušky zahrnují:

  • obhajobu diplomové práce
  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce
  • ústní část zkoušky z jednoho předmětu obecného základu a ze dvou předmětů odborného zaměření studijního programu (s možností výběru);

Tematické okruhy k předmětům státní závěrečné zkoušky (obor ASI)

Tematické okruhy k předmětům státní závěrečné zkoušky (program AIPV)