Šablona pro psaní závěrečné práce v LaTeXu

Místo

Vzor šablony: listopad 2023, aktualizace 9. prosince 2023

Níže naleznete ZIP-soubor se šablonou v UTF-8 (unicode) a výsledek přeložení šablony do PDF (text v kapitole 1 jsou pokyny pro psaní závěrečné práce).

Pokyny k použití šablony pro psaní závěrečných prací:

 • Přiložený ZIP-soubor obsahuje několik souborů. Primárním souborem je "Sablona_KSI.tex", dále nazývaný jen "šablona". Samotný text práce pište buď přímo dovnitř, anebo jej vkládejte příkazem \input (vizte komentáře uvnitř šablony. Na ukázku je v ZIP-archivu přiložen i ukázkový soubory s názvem "vnitrek_kapitola1.tex", kde jsou sepsané pokyny pro psaní práce. Tento soubor nahraďte jiným).
 • Šablona obsahuje makra (definovaná příkazem \newcommand{}), která se používají při automatickém generování některých stránek. Pro vysvětlení čtěte komentáře k makrům uvnitř šablony (nebo alespoň tabulku 1.1 v přiloženém PDF)!
 • Makra, která je potřeba nastavit podle hodnot z formuláře "Zadání bak./dipl. práce" (texty maker musí odpovídat formuláři "Zadání ... práce"! Nanejvýš opravte překlepy):
  • Zkontrolujte makra pro VŠ, fakultu, katedru, studijní program (a případně specializaci). Pokud nesouhlasí se zadáním práce, opravte je.
  • Makro \druh je primárně nastaveno pro psaní bakalářské práce. V případě diplomové práce jej přepište.
  • Makra \nazevcz a \nazeven obsahují český a anglický název závěrečné práce.
  • Makro \autor (= student, který práci píše, a pak odevzdává přes KOS).
  • Makra \vedouci a \pracovisteVed (= vedoucí závěrečné práce a jeho pracoviště. Pokud je vedoucí z KSI FJFI ČVUT, tak makro pracoviště není potřeba měnit).
  • Máte-li v zadání práce vyplněného konzultanta, nastavte makra \konzultant\pracovisteKonz.
 • Makra, která nastavujete podle skutečnosti:
  • Jste-li žena, nastavte makro \woman na hodnotu a.
  • Makro \rok nastavte na rok vypracování/odevzdání závěrečné práce (tj. podle skutečnosti).
  • Jste-li student z Děčína, přepište makro \kde, aby obsahovalo hodnotu Děčíně (bez předložky).
  • Volitelně můžete změnit také makra \prohlaseni a \podekovani (v komentářích naleznete některé jiné formulace.
 • Pokud píšete závěrečnou práci v angličtině, tak je potřeba druh práce, poděkování i prohlášení napsat anglicky a v titulní straně prohodit \nazeven a \nazevcz).
 • Soubor "zadani_cele.pdf" zaměňte za naskenovaný originál formuláře "Zadání bak./dipl. práce" (v případě jednostránkového PDF upravte šablonu podle komentářů týkajících se textu "zadani_cele.pdf").
  Studenti AIPV získají naskenované zadání BP/DP od sekretářky KSI (stačí požádat e-mailem).
 • Doporučená literatura: podle přiloženého obrázku. K vygenerování citací lze využít web Citace.com (případně CitacePro.com, kde se přihlásíte přes odkaz na ČVUT => login a heslo do KOSu/USERMAPu).
  Citacepro.com umožňují vygenerovat TeX-formát literatury, pokud jste si použité zdroje ukládali (lze i vybrat pouze některé zdroje, které chcete exportovat).

Jak z LaTeXu získat výsledné PDF práce, které odevzdáte do systému KOS:

 • Pro překlad šablony do výsledného PDF potřebujete buď nainstalovaný LaTeX (např. balík TeX Live, kde použijte soubor "pdflatex.exe" pro překlad do PDF), anebo se zaregistrujte na webu Overleaf a můžete pracovat online. 
 • V případě lokálně instalovaného LaTeXu: jako editor lze použít obyčejný poznámkový blok, ale lepší jsou editory, které zvýrazňují syntaxi LaTeXu (Linux: kile, Kate, Vim, Emacs,...; MS Windows: TexWorks, Texmaker, WinEdt, WinTeX, Ultra Edit,... Některé jsou placené). Výhodné je, když editor umožňuje spravovat projekty, protože když si nastavíte šablonu jako soubor pro překlad, tak pak můžete překládat z libovolného souboru "neco.tex" (vkládaného do šablony pomocí \input{neco.tex}), který zrovna editujete (a nemusíte se stále přepínat do šablony).  

Níže naleznete ZIP-soubor se šablonou v UTF-8 (unicode) a ukázku "prázdné" šablony přeložené do PDF.