Lidé

doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

vedoucí katedry
 • Praha
 • Děčín

Mgr. Dana Majerová, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry
 • Praha
 • Děčín

Ing. Klára Kuchyňková

sekretářka katedry - Praha
 • Praha

Dana Landovská

sekretářka katedry - Děčín
 • Děčín

Ing. Jakub Klinkovský, Ph.D.

vědecký pracovník, tajemník katedry
 • Praha

Bc. Josef Drobný

tajemník katedry
 • Děčín

Helena Hauzírková

propagace
 • Děčín

RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

odborný asistent
 • Děčín

Ing. Kateřina Horaisová, Ph.D.

odborný asistent
 • Děčín

Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.

odborný asistent
 • Praha

Ing. Josef Nový, Ph.D.

odborný asistent
 • Děčín

Ing. Adam Borovička, Ph.D.

odborný asistent
 • Praha

Ing. Jakub Solovský, Ph.D.

vědecký pracovník
 • Praha

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

odborný asistent
 • Děčín

Ing. Pavel Eichler, Ph.D.

vědecký pracovník
 • Praha
 • Děčín

Ing. Michal Moc

vědecký pracovník
 • Děčín

Externí zaměstnanci